กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

2,373 total views, 3 views today