กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

1,185 total views, 18 views today