ชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ

1,142 total views, 3 views today