กิจกรรมวันเอดส์โลก

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทางสภานักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบางบัวทอง จัดกิจกรรม”สภา สัญจร สอนน้องให้ป้องกัน” โดยเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันเอดส์โลก สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อHIVในปัจจุบัน วิธีการป้องกันและการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเอดส์ในวัยรุ่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งดูแลเรื่องเพศทางเลือกLGBTและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1,449 total views, 3 views today