การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

356 total views, 1 views today