ขอแสดงความยินดีกับครูสุรีย์ รุทธพิชัยรักษ์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ Be All To All

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุรีย์ รุทธพิชัยรักษ์ ในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติคุณ Be All To All โดยแมร์มารีอา กอแรตตี ลี มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

884 total views, 3 views today