พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

IMG_5864

203 total views, 4 views today