โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไปตามโครงการ Energy Mind award 2017 และรางวัล Young Energy Master Award เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียน ในการเป็นเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ Energy Mind award 2017

1,270 total views, 3 views today