ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

IMG_2778

คณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์