การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังคิด เสริมพลังใจ

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิด เสริมพลังใจ” โดยวิทยากร ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมารีอา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

 

631 total views, 3 views today