พิธีฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์

2

พิธีฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561