ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2562
6 มิ.ย. เลือกตั้งสภานักเรียน
13 มิ.ย. ฉลองศาสนนามคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ
18 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
18 มิ.ย. ป.1 ทัศนศึกษา ดรีมเวิร์ด
20 มิ.ย. วันไหว้ครู
25 มิ.ย. ป.2 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
กรกฎาคม 2562
2 ก.ค. ป.3 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
3 ก.ค. ป.4 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
4 ก.ค. ป.5 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
5 ก.ค. ป.6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
9 ก.ค. ม.1 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
10 ก.ค. ม.2 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
11 ก.ค. ม.3 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
11 ก.ค. ม.4 ทัศนศึกษา อาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์
11 ก.ค. ม.5 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
11 ก.ค. ม.6 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เกษตรปทุมธานี
16-17 ก.ค. หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
22-25 ก.ค. สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1-ม.6)
29 ก.ค. หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

Video Tour

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในความดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตมิสซังกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More