ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563
1 ก.พ. สอบ O-NET ป.6 ม.3 / ยื่นใบสมัครนักเรียนใหม่
1-2 ก.พ. สอบ ONET ม.3
7 ก.พ. วันกีฬาสีภายใน
10 ก.พ. หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
11-14 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.6)
17-21 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ม.5)/ระดับปฐมวัยทุกระดับชั้น
18 ก.พ. ฉลองศาสนนามเซอร์แบร์นาแด๊ต
22 ก.พ. นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 รับวุฒิบัตร
24-28 ก.พ. สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (ป.1-ม.4)
29 ก.พ. สอบ O-NET ม.6
มี.ค. 2562
1 มี.ค. สอบ O-NET ม.6
4 มี.ค. ประกาศผลสอบนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
5,6,9,10,11 มี.ค. ลงทะเบียนเรียนเสริม/สอบซ่อม
9 มี.ค. วันแห่งความสำเร็จ ม.6
15-18 มี.ค. โรงเรียนหยุดทำการ
23 มี.ค-23 เม.ย.62 เรียนซัมเมอร์
เมษายน 2563
6 เม.ย. หยุดวันจักรี
13-15 เม.ย. หยุดวันสงกรานต์
24 เม.ย. จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 08.00-15.00
25 เม.ย. จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 08.00-12.00
27 เม.ย. - 6 พ.ค.63 โรงเรียนหยุดทำการ
พฤษภาคม 2563
10 พ.ค. ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
12 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ชั้นป.1-ม.6
13 พ.ค. เปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ชั้นเตรียปฐมวัยทุกระดับชั้น
#

Youtube

ยูทูปโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

#

ประกาศ

ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

#

ประกาศ

ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา