กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและรักในประเพณีไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง  ซึ่งฝ่ายกิจการนักเรียนได้ให้นักเรียนเข้ามาทำกระทงภายในซุ้มกิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้เตรียมต้นกล้วย ใบตอง ก้านมะพร้าว ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย เข็มหมุดไว้ปักกระทง และดอกไม้ธูปเทียน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือประดิษฐ์กระทงด้วยตัวเอง เป็นความภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อประดิษฐ์เสร็จก็ให้กระทงที่นักเรียนทำเอง นำกลับบ้านไปลอยกระทงได้ทันที

วันลอยกระทง