ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการ “mBot Starter Challenge

ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมฟรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะสมองกล โครงการ “mBot Starter Challenge” ณ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

1,139 total views, 3 views today