ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ-การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญญาศีลธรรม และการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

848 total views, 3 views today