กิจกรรมเบ๊น+โบ๊ท-ประถม

รายการการ์ตูนเบ๊น+โบ๊ทและเวฟเวอร์ โฮมมี ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3 โดยมีการแสดงละครเบ๊น+โบ๊ท เรื่อง “ความซื่อสัตย์ เป็นพื้นฐานของคนดี” มีเล่นเกมเรียงขนมเวฟเวอร์ และแจกขนมเวฟเวอร์ให้กับนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าเสาธง

1,099 total views, 3 views today