โครงการ Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก (Laudato Si โอกาส 350ปี มิสซังสยาม)

เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรของวัดและโรงเรียนและรณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน เพื่อเป็นของขวัญในการขอบพระคุณพระเป็นเจ้า โอกาสเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถานปนา “มิสซังสยาม”

658 total views, 3 views today