ประกวดยุวชนต้นแบบด้านสุขภาพ

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช ประธานสภานักเรียนโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมประกวดยุวชนต้นแบบด้านสุขภาพ โครงการการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและทดสอบฐานการเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับแกนนำเยาวชน โดย กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Health Literacy Young Leader 2019 มาครอง เพื่อเป็นต้นแบบเยาวชนในการเผยแพร่และรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านสุขภาพเพื่อสังคมต่อไป เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 

899 total views, 3 views today