การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
——————————-
วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดยบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ บรรยายพิเศษ “การยกระกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน” โดยนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบรรยายพิเศษ “มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก”โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรมวจนพิธีกรรมปิดการประชุมโดยบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ

 

 

778 total views, 6 views today