รับโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

1,650 total views, 3 views today