แผนกปฐมวัย ได้รับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระดับปฐมวัยได้รับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2560 จากผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ห้องฟีนิกส์ อิมแพ็คเมืองทองธานี วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

1,325 total views, 6 views today