ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมราชินีสวรรค์

469 total views, 3 views today